Как се пише: техни или тяхни?

Правилно е да се пише техни. Единна класификация на разтворителите не съществува, но все пак можем да ги разделим в…

Как се пише: стряха или стреха?

Двете форми са дублетни – стряха/стреха, мн.ч. стрехи. Препоръчителна е употребата на стряха. Ударението в стряха пада на първата гласна,…

Как се пише: утеха или отеха?

Правилно е да се пише утеха, мн.ч. утехи. За доста хора храната е утеха при стрес, разнообразие при скука, отдушник…