Как се пише: отвратен или отврътен?

Правилно е да се пише отвратен, също и отвратена, отвратено, отвратени. Отвратена съм от отношението на фирмените служители към клиентите!…

Как се пише: наясно или на ясно?

Когато представлява наречие, означаващо, че на някого му е ясно нещо, някой разбира нещо или пък че отношенията зависят от…