Как се пише: чемшир или чимшир?

Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на чимшир. Думата е заета от персийски чрез турски – şimşir. Чимширът/Чемширът расте…