Как се пише: начисто или на чисто?

Когато представлява наречие със значение ’в окончателен вариант, без поправки’, ’без следи от миналото’ или ’в ясни отношения’, се пише…

Как се съкращава минута?

Когато означава време от денонощието, краткото означение на тази дума е мин. (с точка).   Луната ще залезе в 2…

Как се пише: съществувание или съществование?

Двете форми са дублетни – съществувание/съществование, мн.ч. съществувания/съществования. Препоръчителна е употребата на съществувание. За Петър Слабаков актьорството е второто съществувание/съществование,…