Как е правилно: обед или обяд?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Ударението на обед пада на първата сричка,…

Как е правилно: стъбло или стебло?

Двете форми са дублетни – стъбло/стебло, мн.ч. стъбла/стебла. Препоръчителна е употребата на стъбло. При младите челядинки стъблото/стеблото е дебело и…