Как е правилно хазаин или хазяин?

Двете форми са дублетни – хазаин/хазяин, мн.ч. хазаи/хазяи. Препоръчителна е употребата на хазаин. Думата е заета от руски – хозяин.…

Как се съкращава вестник?

Съкратено тази дума се изписва в. или в-к (без точка). Сензационната новина се появи на първата страница на в./в-к „Известия“.…