Как се пише: ловчалия или ловчанлия?

Двете форми са дублетни – ловчалия/ловчанлия, мн.ч. ловчалии/ловчанлии. Препоръчителна е употребата на ловчалия. Пловдивската галерия „Аспект“ открива новия сезон с…

Как се пише: мляко или млеко?

Правилно е да се пише мляко, мн.ч. млека. Изговаря се мляко (с ударение на първата сричка), млекà. Първата храна на…