Как е правилно: стъбло или стебло?

Двете форми са дублетни – стъбло/стебло, мн.ч. стъбла/стебла. Препоръчителна е употребата на стъбло. При младите челядинки стъблото/стеблото е дебело и…

Как е правилно: тук или тука?

Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на тук. Ивелина споделя, че се е върнала в родината си, защото тук/тука…

Как се пише: газостанция или газстанция?

Двете форми са дублетни – газостанция/газстанция, мн.ч. газостанции/газстанции. Препоръчителна е употребата на газостанция. Дублетът газстанция може да се изписва и…