Как се пише: изпети или изпяти?

Правилно е да се пише изпети.

За безумствата на смелите са изпети много песни.
Приложението разпознава песни от радио и други източници, както и изпети от потребителя мелодии.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В изпети не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: изпят (но изпетия, изпетият!), изпята, изпято.

Песента е красива, изпълнена с финес и добре изпята.
Как да изпееш нещо, което изобщо не може да бъде изпято?

Забележка: Посочените в статията конкретни форми не са нормирани изрично. Във втория източник са фиксирани формите пят и пети.