Как се пише: 8 март, 8-ми март, 8-и март, 8. март или 8 Март; Осми март, осми март или Осми Март?

 1. Когато първата дума се означава с цифра, правилно е да се пише 8 март. Когато се отбелязват дати и названието на месеца е написано с дума, пред нея се пише само арабската цифра (без точка, без малко тире и букви), означаваща деня от месеца.
   
  Честит 8 март на всички вас, мили жени – майки, дъщери, сестри, любими, приятелки!
  Международният ден на жената се отбелязва на 8 март.

 2. Когато първата дума се изписва с букви, словосъчетанието се пише по различен начин, в зависимост от значението, което се влага.
   
  2.1. Ако се има предвид празникът, отбелязван на този ден, се пише Осми март – с начална главна буква, тъй като е собствено име.
   
  Честит Осми март на всички вас, мили жени – майки, дъщери, сестри, любими, приятелки!
  Традицията в Италия повелява на Осми март на жените да се подаряват мимози.

   
  2.2. Ако се има предвид поредната дата от календара, се пише осми март – с начална малка буква, тъй като не е собствено име.
   
  Международният ден на жената се отбелязва на осми март.

 3. Думата март се изписва с малка буква, тъй като е название на месец.