Как се пише: абревиатура или абривиатура?

Правилно е да се пише абревиатура, мн.ч. абревиатури. Думата е заета от руски (аббревиатура) чрез немски (Abbreviatur).

ЕСГРАОН е абревиатура на Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.
Абревиатурите не се ограждат в кавички, независимо дали са изписани с кирилица, или с латиница.