Как се пише: административно-битов или административнобитов?

Правилно е да се пише полуслято – административно-битов, също и административно-битова, административно-битово, административно-битови. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си (административен и битов).

Апартаментът е на петия етаж на административно-битова сграда в ж.к. „Изгрев“.
Входът и изходът за посетители трябва да бъде отделен от входовете и изходите за производствените и административно-битовите помещения.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното прилагателно име.