Как се пише: административно-териториален, административнотериториален или административно териториален?

Правилно е да се пише полуслято – административно-териториален, също и административно-териториална, административно-териториално, административно-териториални. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си (административен и териториален).

Административно-териториалните единици, в които основно се осъществява местното самоуправление в България, са общините.
В съответствие с Конституцията на Руската федерация остров Кунашир е част от територията на Русия, а според административно-териториалното деление на Япония той е част от окръг Немуро, префектура Хокайдо.