Как се пише: административнопроизводствен или административно-производствен?

Това прилагателно име се пише слято – административнопроизводствен, също и административнопроизводствена, административнопроизводствено, административнопроизводствени, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – административно производство.

Както материалноправните основания за контрол, така и административнопроизводствената процедура, в т.ч. и процесуалната легитимация на страните, се определят в ЗУТ.
Съдът е приел, че при издаване на обжалвания административен акт са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.