Как се пише: афганец или афганистанец?

В българската реч двете думи се употребяват с едно и също значение – ’жител на Афганистан’. Названието афганец е по-тясно свързано с етнонима афган, който в миналото е обозначавал пущуните, една от основните народности в Афганистан. В посочения по-долу източник са включени и двете думи, но не е отбелязано дали се различават по значение.

Всеки афганистанец се чувства първо член на семейството и племето си, после на района, в който живее, и чак тогава на етноса.
Розовите насаждения дават препитание на четири-пет хиляди афганистанци.