Как се пише: апендицит, апендисит, апандисит или апендисит?

Правилно е да се пише апендицит или апандисит. Двете форми са дублетни. Препоръчваме ви да употребявате медицинския термин апендицит.
Думата е заета чрез руски или френски от новолатински – appendicitis.

При съмнение за остър апендицит/апандисит детето се хоспитализира в клиниката за активно наблюдение.
Спорно е съществуването на т.нар. хроничен апендицит/апандисит.