Как се пише: апропо или а пропо?

Правилно е да се пише слято – апропо. Думата е заета от френски – à propos.

Апропо, как се казва твоят познат в министерството?
А, апропо, утре заминавам за София и мога да свърша някоя работа вместо теб.