Как се пише: асемблиране или асамблиране?

Правилно е да се пише асемблиране. Съществителното име е образувано от глагола асемблирам (англ. assemble).

Националното състезание по асемблиране на компютри се проведе за пета поредна година.
Асемблирането на модулните постройки може да бъде извършено от малоброен екип в кратки срокове.