Как се пише: кандидат-министър, кандидатминистър или кандидат министър?

Това сложно съществително име се пише полуслято – кандидат-министър, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при членуване се променя втората част: кандидат-министърът. Кандидат-министърът има дълъг административен опит именно в Министерството на финансите, което се готви да оглави. „Има такъв народ“ представи своите кандидат-министри на ръководствата на политическите партии, припознати като […]

Как се пише: комуникативноречеви, комуникативно-речеви или комуникативно речеви?

Това прилагателно име се пише слято – комуникативноречеви, също и комуникативноречева, комуникативноречево, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – речева комуникация. Учебната тетрадка е предназначена за развитие и усъвършенстване на комуникативноречевите компетентности на учениците и за обогатяване на речевия им опит. Водеща роля сред посочените комуникативноречеви умения имат уменията за […]

Как се пише: уреждам или ореждам?

Правилно е да се пише уреждам. Този закон урежда собствеността и ползването на земеделските земи. Голямата част от децата в България, които си уреждат срещи с непознати в интернет, са на възраст между 12 и 16 години. Министърът не спря да урежда свои хора на високи постове.

Как се пише: неотстраняване или не отстраняване?

Правилно е да се пише слято – неотстраняване.   Делото срещу избора на кмет на село Ореш е прекратено поради неотстраняване на констатираните от съда нередовности в жалбата. При неотстраняване на дефекта в рамките на сервизния период може да подадете жалба в Комисията за защита на потребителите.   Частицата не се пише слято със следващото […]

Как се пише: отчуждавам, отчуждя или очуждавам, очуждя?

Правилно е да се пише отчуждавам, отчуждя. Думата има представка от- и корен -чужд-. За модернизирането на жп линията София – Пловдив в участъка Ихтиман – Септември се отчуждават части от имоти в землището на гр. Септември, област Пазарджик. След като родителите се разведоха, децата останаха при майката и постепенно се отчуждиха от баща си.

Как се пише: окрупнявам, окрупня или укрупнявам, укрупня?

Правилно е да се пише окрупнявам, окрупня. В последните години в пазара на земеделски земи се включиха големи играчи, които окрупняват парцели. Поредицата от придобивания потвърждава интереса на Vivacom да окрупни бизнеса си с интернет и телевизия.

Как се пише: възлязъл или възлязал?

Правилно е да се пише възлязъл. Проверката при миналите свършени деятелни причастия, каквото е възлязъл, се прави с формата за мн.ч. Ако съмнителната гласна изчезва (възлязъл – възлезли), се пише ъ. Ако се запазва (избягал – избягали), се пише а. Ремонтът на сградата би възлязъл на 350 000 лв. През 2020 г. двустранният стокообмен между България […]

Как се пише: изтръгвам, изтръгна или изтъргвам, изтъргна?

Правилно е да се пише изтръгвам, изтръгна. Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ. След групата ър/ръ в думите изт-ръ-гвам, изт-ръ-гна, има две съгласни, затова се пишат по този начин. Събирането на билки трябва […]

Как се пише: международноправен или международно-правен?

Това прилагателно име се пише слято – международноправен, също и международноправна, международноправно, международноправни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – международно право. Страните по Европейската конвенция за правата на човека, приели юрисдикцията на Европейския съд по правата на човека, имат международноправно задължение да изпълняват неговите окончателните решения. Според българския министър-председател […]

С кавички ли се пишат имената на фирмите и компаниите?

Имената на фирмите, компаниите, търговските дружества и под. се ограждат с кавички, тъй като представляват собствени имена, които са приложения в рамките на словосъчетание. Абревиатурите АД, ООД, ЕООД остават извън кавичките.   Фирма „Росица“ АД произвежда висококачествени трикотажни облекла. Американската компания „Фейсбук“ обяви, че ще изразходва поне 1 млрд. долара за новинарско съдържание през следващите […]