Как се пишат имената на породите животни – с малка или с главна буква; с кавички или без кавички?

Имената на породите животни се пишат с главна буква, тъй като представляват съществителни собствени имена, и с кавички, защото са приложения в рамките на словосъчетания. Ако пред названието липсва думата порода, кавичките се запазват.   Кучетата от породата „Немска овчарка“ са известни със своята привързаност и жертвоготовност за семейството, при което живеят. Една от най-известните […]

Как се пише: невъзстановен или не възстановен?

Правилно е да се пише слято – невъзстановен, също и невъзстановена, невъзстановено, невъзстановени.   За последните три години Министерството на финансите е платило над 80 млн. лв. лихви за невъзстановен навреме ДДС. В Обединеното кралство разследват авиокомпаниите за невъзстановени суми на клиенти.   Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато […]

Как се пише: реципиент или рецепиент?

Правилно е да се пише реципиент, мн.ч. реципиенти. Думата е заета от руски или немски, но има латински корени – recipiens, -entis ’който приема’. За първи път при трансплантация на черен дроб реципиентът и донорът са с различна кръвна група. Нетни реципиенти в Европейския съюз са държавите, които получават повече финансови средства, отколкото внасят.

Как се пише: Ваше Светейшество, Ваше светейшество или ваше Светейшество?

Правилно е да се пише с две главни букви – Ваше Светейшество (обръщение към патриарха). С главна буква се пишат местоименията и съществителните имена при титулуване на висши църковни служители. Позволявам си да се обърна към Вас, Ваше Светейшество, като смирен мирянин.

Как се пише: за начало или заначало?

Правилно е да се пише разделно – за начало. Правописът на това съчетание не е нормиран изрично. Като за начало е важно да си поставиш конкретна цел, която да постигнеш за един месец. За този проект трябва да намериш стабилно финансиране за начало.

Пише ли се запетая при съответно?

Думата съответно е наречие и употребата ѝ НЕ налага поставянето на запетая.   Силвия Стефанова и Виолета Тотева заеха съответно второ и трето място в генералното класиране при жените. Законът бе променен през април и тогава съответно бяха задвижени замразените до този момент проекти. Ако обаче по силата на определени правила трябва да се постави […]

Как се пише: за кратко или закратко?

Правилно е да се пише разделно – за кратко. Правописът на това съчетание не е изрично нормиран. Радостта от победата беше голяма, но за кратко. Дори и да излизате за кратко от автомобила, не оставяйте в него чанти с документи и ценни вещи. 

Как се пише: за разлика или заразлика?

Правилно е да се пише разделно – за разлика. Правописът на това съчетание не е нормиран изрично. Аз, за разлика от теб, харесвам работата си. Хладни оръжия са всички ножове, саби, мечове, брадви и мачете, за разлика от огнестрелните – пистолети, автомати и картечници.

Как се пише: непрекратен или не прекратен?

Правилно е да се пише слято – непрекратен, също и непрекратена, непрекратено, непрекратени.   Към датата на настъпване на пътнотранспортното произшествие е била налице валидно сключена, непрекратена полица за застраховка за гражданска отговорност. Освободени са 260 служители на дружеството, а 170 души са с непрекратени договори.   Частицата не се пише слято със следващото съществително, […]

Как се пише: помощник-началник или помощник началник?

Това сложно съществително име се пише полуслято – помощник-началник, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при членуване се променя втората част: помощник-началникът. Помощник-началникът на караула е длъжен да изпраща по заповед на началника на караула смените на пост и да проверява изпълнението на службата от часовите. Непосредствено след началника следват […]