Как се пише: половинчат или полувинчат?

Правилно е да се пише половинчат, също и половинчата, половинчато, половинчати. Резултатът от делото беше половинчат – присъда бе произнесена, но само за съучастие. Виждаме колко боязливи са мерките, колко непоследователни и половинчати са. 

Как се пише: кей-поп, кейпоп, кей поп, K-поп или K поп?

Правилно е да се пише полуслято – кей-поп или K-поп.   През последните години кей-попът/K-попът печели все повече фенове по цял свят. В основата на по-модерната форма на жанра е една от най-ранните кей-поп/K-поп групи – Seo Taiji and Boys, основана през 1992 г. Когато първата съставна част на сложно съществително име е название на буква или самата […]

Как се пише: обитавам или убитавам?

Правилно е да се пише обитавам. Балканската пъстърва обитава чисти и студени, богати на кислород води. Жилищата в Кюстендилска област се обитават средно от 1,3 лица.

Как се пише: пастелна, пастелно, пастелни или пастелена, пастелено, пастелени?

Правилно е да се пише пастелна, пастелно, пастелни. Грозните мебели са заменени със стилна холна гарнитура с изчистен дизайн и пастелни тонове. Пастелната живопис е предпочитана от доста художници, сред които е и Едгар Дега.

Как се пише: юрист или юрис?

Правилно е да се пише юрист. Проверка на правописа се прави с такава форма на думата, в която след съмнителната съгласна стои гласна: юрист/юрис – юристи, юристът, има т, следователно се пише юрист. Но: ужаст/ужас – ужаси, ужасът, няма т, следователно се пише ужас. Думата е заета чрез руски или немски от средновековнолатински – iurista. […]

Как се пише: минифутбол, мини-футбол или мини футбол?

Това сложно съществително име се пише слято – минифутбол, защото е образувано от съкратено прилагателно име (мини < минимален) и съществително име (футбол). Въпросът е не дали, а кога ще стане разделянето между професионалния и аматьорския минифутбол, кои страни ще обхване и до каква степен ще се развие. От 27 до 30 ноември БНТ HD […]

Как се пише: неполучен или не получен?

Правилно е да се пише слято – неполучен, също и неполучена, неполучено, неполучени.   Според първоинстанционния съд е имало искан, но неполучен подкуп. Организаторът не носи отговорност за неполучена пратка при подадени грешни данни за доставка. Работници от завода ще съдят ръководството за неполучени заплати. Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато […]

Как се пише: обзет или обвзет?

Правилно е да се пише обзет, също и обзета, обзето, обзети. Чувствах се като дете, обзето от радостна възбуда. Сражението почти беше свършило, мнозина от корсарите лежаха мъртви, други хвърляха оръжие, а някои, обзети от отчаяние, скачаха зад борда.