Как се пише: грамотността или грамотноста?

Правилно е да се пише грамотността (грамотност + определ. член та). Традиционното разбиране за грамотността най-често се свързва с усвояването на четенето и писането на родния или на официалния език в държавата. На 8 септември се отбелязва Международният ден на грамотността.

Как се пише: утежняване или отежняване?

Правилно е да се пише утежняване. Ако има данни за утежняване на чернодробното заболяване, трябва да се обсъди прекъсване или преустановяване на лечението. Разработването на скъпоструващи технологии и утежняването на процедурата може да има отрицателни последици върху дейността на икономическите оператори и на гражданите.

Как се пише: бета-блокер, бетаблокер или бета блокер?

Правилно е да се пише полуслято – бета-блокер, мн.ч. бета-блокери; също и β-блокер, мн.ч. β-блокери.   Рязкото спиране на бета-блокер/β-блокер може да е причина за хипертонична криза. Бета-блокерите/β-блокерите са медикаменти, които намаляват сърдечната честота, понижават кръвното налягане и подобряват притока на кръв. Когато първата съставна част на сложно съществително име е название на буква или самата буква, […]

Как се пише: Коран или Куран?

Правилно е да се пише Коран. Думата е заета чрез турски (Kuran) от арабски (qur’ān). Изписването ѝ на български се разграничава от оригиналното изписване и звучене. Още от времето на Мохамед сурите от Корана се наизустяват. Първият превод на Корана на европейски език е на латински и е направен през 1143 г.

Как се пише: уязвим или оязвим?

Правилно е да се пише уязвим, също и уязвима, уязвимо, уязвими. Романът е разтърсващ – една история за това колко крехка и уязвима може да е човешката душа. Училища, университети и неправителствени организации ще могат да кандидатстват с проекти, които насърчават младежи от уязвими групи да завършат висше образование.

Как се пише: две трети или две-трети?

Правилно е да се пише разделно – две трети, тъй като не представлява сложна дума. Алпите покриват две трети от територията на Австрия. За да бъде свикано Велико народно събрание, решението трябва да бъде прието с мнозинство от две трети от общия брой на народните представители.

Как се пише: националсоциализъм, национал-социализъм или национал социализъм?

Това сложно съществително име се пише слято – националсоциализъм, защото е образувано от съкратено прилагателно име (национал < национален) и съществително име (социализъм). Една от основните характерни черти на националсоциализма е расизмът. Идеологията на националсоциализма се оформя в Германия през 20-те и 30-те години на ХХ век.

Как се пишат названията на проходите?

Когато названието е от типа Шипченски проход, с главна буква се пише само първата дума, тъй като представлява съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и не съдържа друго собствено име. Думата проход е съществително нарицателно.   Пътнотранспортната обстановка при Шипченския проход е усложнена заради аварирали тирове. Районът на Западна […]

Как се пише: живописта или живописът, живописа?

Правилно е да се пише живописта. Съществителното име е от женски род. Цветът и тонът са същността на живописта, тъй както височината на звука и ритъмът са същността на музиката. Пастелната живопис е предпочитана от доста художници, сред които е и Едгар Дега.

Как се пише: торнада или торнадота?

Правилната форма за мн.ч. на торнадо е торнада. Торнада са наблюдавани на всички континенти освен Антарктида. Продължава издирването на оцелели след няколкото торнада в САЩ.