Как се пише: аварии или аварий?

Правилно е да се пише аварии – форма за мн.ч. на авария. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на . Съществителните имена със завършек -ия образуват мн.ч. със завършек -ии.

Честото спиране на водоподаването се дължи на множеството аварии след настъпилото затопляне на времето.
Екипите на ЧЕЗ са отстранили авариите в електропреносната мрежа.