Как се пише: бъдещо или бъдеще?

 • Когато представлява прилагателно име в ср.р. ед.ч. със значение ’което предстои да стане, да се случи, да се осъществи’, се пише бъдещо.
   
  Коя е първата стъпка, която ще предприемете в бъдещото си управление?
  До бъдещото спортно училище във Велико Търново ще бъде изградено футболно игрище.

 • Когато представлява съществително име със значение ’времето/събитията, които предстоят’, се пише бъдеще.
   
  В бъдещето тъмно той гледаше ясно.
  Той любеше свойто отечество красно.
  (И. Вазов, „Левски“)