Как се пише: бала или баля?

Правилно е да се пише бала, мн.ч. бали. Думата е заета чрез гръцки от италиански – balla.

Седнах на една бала сено и загледах тавана на хамбара.
Косата ѝ стърчеше във всички посоки – като бала слама след торнадо.
На частното пристанище „Одесос“ са складирани купища бали с битови отпадъци. 

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 164.
  • Речник на чуждите думи в българския език. Състав. М. Филипова-Байрова и др. С., БАН, 1982, с. 120.

Публикувано на

Категория: Правопис

Етикети: ,