Как се пише: Българийо или Българио?

Правилно е да се пише Българийо. Това е звателна форма на съществителното име България.

Плачи! Там близо край град София
стърчи, аз видях, черно бесило,
и твой един син, Българийо,
виси на него със страшна сила.
(„Обесването на Васил Левски“, Хр. Ботев)

На теб, Българийо свещена,
покланям песни си сега.
На твойте рани, кръв безценна,
на твойта жалост и тъга…
(„На България“, Ив. Вазов)