Как се пише: баси или басове?

 • Когато думата означава ’най-ниският мъжки глас’, ’певец с такъв глас’, ’музикален инструмент с ниска звучност’ или ’тон с ниска честота в музикално произведение’, формите за мн.ч. са дублетни – баси и басове.
   
  Скулпторът Владимир Гиновски е изваял образите на двамата наши велики баси/басове Николай Гяуров и Борис Христов.
  Искам да си направя мандолина, но попадам само на майстори на цигулки, китари и баси/басове.
  С оригиналните драйвери тези баси/басове не се чуват дори когато потенциометърът на баса е докрай.

 • Когато думата означава ’облог, обзалагане’, формата за мн.ч. е басове.
   
  Толкова басове съм спечелил вече, че мога да отворя магазин за шоколад.
  Кое ти доставя удоволствие в тези басове – парите, забавлението или тръпката?