10 по 10 важни правила

Как се пише: бъзикам, бъзикна или базикам, базикна?

Правилно е да се пише бъзикам, бъзикна.

Колежката ти говори сериозно, а ти се бъзикаш с нея.
Виж какво, не бъзикай повече климатика, защото може да стане по-голяма беля!
Идеята наистина е готина – да бъзикнеш някого на любимата му тема или пък на слабото му място.