Как се пише: бездруго или без друго?

 • Когато представлява наречие със значение ’безусловно, непременно, несъмнено’, ’така или иначе, във всеки случай, и без това’, се пише слято – бездруго.
   
  Японците бездруго са учтиви, но тук демонстративното разбиране е доведено до професионализъм.
  В тъмнината и‎ бездруго нямаше да успее да следва какъвто и да било път.

 • Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч., се пише разделно – без друго.
   
  Не бих тръгнал по онзи път, та ако ще да ме гонят всички армии на Мордор и да съм сам, без друго убежище.
  Тези държавни служители ще могат да бъдат уволнявани с един месец предизвестие без друго основание.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието бездруго.