Как се пише: безразсъден или безрасъден?

Правилно е да се пише безразсъден, също и безразсъдна, безразсъдно, безразсъдни. Думата има две представки – без- и раз-, и корен -съд- (срв. съдя), които се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им.

Невинни хора станаха жертва на безразсъден престъпен акт.
Какво да сторя с обичта си безразсъдна?
Надяваме се, че нашите партньори осъзнават колко безразсъдно постъпват.