Как се пише: безспирен, беспирен или безпирен?

Правилно е да се пише безспирен, също и безспирна, безспирно, безспирни. Думата има представки без- и с- и корен -пир-, които се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им.

Безспирна въртележка – така може да се нарече пътуването по море на борда на луксозен лайнер.
Страната е обхваната от безспирни протести срещу назначенията на подставени лица на ключови държавни постове.
Дъждът пееше своята песен, която се носеше безспирно наоколо.