Как се пише: бизнес анализ, бизнес-анализ или бизнесанализ?

Правилно е да се пише разделно – бизнес анализ, мн.ч. бизнес анализи, или слято – бизнесанализ, мн.ч. бизнесанализи. Когато първата съставна част на сложно съществително име пояснява втората, има чужд произход и се употребява като самостоятелна дума, съществителното се пише или слято, или разделно.

Безумно е да купуваш селскостопанска техника без обстоен бизнес анализ/бизнесанализ.
Фирмата разполага с екип от 40 специалисти в областта на бизнес анализите/бизнесанализите, архитектурата, разработката и поддръжката на софтуер.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително. В словника са включени други думи, образувани по същия модел: бизнес администрация/бизнесадминистрация, бизнес консултант/бизнесконсултант, бизнес форум/бизнесфорум.