Как се пише: бизнес център, бизнес-център или бизнесцентър?

Правилно е да се пише разделно – бизнес център, мн.ч. бизнес центрове, или слято – бизнесцентър, мн.ч. бизнесцентрове. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, има чужд произход и се употребява като самостоятелна дума, съществителното се пише или слято, или разделно.

Бизнес център/Бизнесцентър „Витоша“ заема част от сградата на бившия завод „Витоша“.
Хотелът се намира в непосредствена близост до главните държавни институции, бизнес центрове/бизнесцентрове и банки, както и до културните и исторически забележителности на София.