Как се пише: бизнес комуникация, бизнескомуникация или бизнес-комуникация?

Правилно е да се пише разделно – бизнес комуникация, мн.ч. бизнес комуникации, или слято – бизнескомуникация, мн.ч. бизнескомуникации. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято.

В този курс ще се запознаете със спецификата на бизнес комуникацията/бизнескомуникацията, етикета и протоколното поведение в различни ситуации.
Авторката има стотици публикации в специализирания и научния печат по проблемите на връзките с обществеността и бизнес комуникациите/бизнескомуникациите.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително. В словника са включени други думи, образувани по същия модел: бизнес администрация/бизнесадминистрация, бизнес консултант/бизнесконсултант, бизнес форум/бизнесфорум.