Как се пише: бизнес среда, бизнес-среда или бизнессреда?

Правилно е да се пише разделно – бизнес среда, или слято – бизнессреда. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, има чужд произход и се употребява като самостоятелна дума, съществителното се пише или слято, или разделно.

Трябва да имаме бизнес среда/бизнессреда, която да не отблъсква инвеститорите от България.
Въпреки че бизнес средата/бизнессредата в Европа е несигурна, работодателите смятат, че пазарът на труда няма да поднесе големи изненади до края на годината.