Как се пише: бизнес среща, бизнес-среща или бизнессреща?

Правилно е да се пише разделно – бизнес среща, мн.ч. бизнес срещи, или слято – бизнессреща, мн.ч. бизнессрещи. Когато първата съставна част на сложно съществително име пояснява втората, има чужд произход и се употребява като самостоятелна дума, съществителното се пише или слято, или разделно.

Подготовката за бизнес срещата/бизнессрещата всъщност е от голяма важност.
Нашият хотел предлага много добри възможности за провеждане на конференции, семинари, обучения и бизнес срещи/бизнессрещи.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително. В словника са включени други думи, образувани по същия модел: бизнесадминистрация/бизнес администрация, бизнесконсултант/бизнес консултант, бизнесфорум/бизнес форум.