Как се пише: бледожълт, бледо-жълт или бледо жълт?

  • Правилно е да се пише слято – бледожълт, също и бледожълта, бледожълто, бледожълти.
     
    Бледожълт сняг заваля в района на Кърджали.
    На снимката Хайди Клум е облечена в бледожълта рокля.

  • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете съставки са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
     
    яркочервен, тъмносив, маслиненокафяв, мастиленосин, бледорозов, вечнозелен