Как се пише: блицанкета, блиц-анкета или блиц анкета?

Правилно е да се пише слято – блицанкета, мн.ч. блицанкети, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и първата не се употребява като самостоятелна дума в българския език.

Ако сега направим една блицанкета, със сигурност запитаните ще се затруднят да дадат категоричен отговор.
Няколко блицанкети показват, че Шолц е най-силният кандидат за канцлерския пост.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително. В словника са фиксирани други думи, образувани по същия модел: блицинтервю, блицтурнир.