Как се пише: блок схема, блок-схема или блоксхема?

Правописът на това сложно съществително име не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – блок схема.

С блок схемата се реализира алгоритъмът за решаване на линейното уравнение ax = b.
В ръководствата за прилагане на директивите има готови блок схеми на процедурите за оценка на съответствието.

Според посочения по-долу източник, когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято. Същевременно, отново според посочения източник, разделно се пишат наименования с подчинени съставки от чужд произход, наложили се като самостоятелни думи.