Как се пише: бодиарт, боди-арт или боди арт?

Правилно е да се пише слято – бодиарт, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и не се употребяват като самостоятелни думи в българския език. Думата е заета от английски – body art.

Бодиартът е едно от съвременните нестандартни изкуства, но мнозина търсят корените му в различни антични култури.
Кеят, препълнен с любопитни тутраканци и техните гости, успя да събере децата в състезания по фризби, бодиарт и плажна топка.