Как се пише: Бог или бог?

 1. Когато думата означава Бога в някоя от монотеистичните религии (християнство, ислям, юдаизъм и др.) или върховния Бог създател в политеистичните религии, тя се пише с главна буква.
   
  Мюсюлманите вярват, че Бог е изпратил всички пророци – от Адам до Мохамед.
  Според християнската религия Бог е създал цялата вселена за шест дни.

 2. Когато думата означава определен бог в политеистични религии, респективно в митологията, се пише с малка буква.
   
  В древногръцката митология Асклепий е бог лечител, син на бог Аполон и нимфата Коронида.
  Вероятно култът към славянския бог Перун е повлиян от германския култ към бог Тор или обратното.

 3. Когато думата е употребена във фразеологично словосъчетание, се пише с малка буква.
   
  Слава богу, след произшествието имаше само малки щети по колата.
  Къде беше, за бога, до това време? Много се притесних.

Забележка: Правилата в т. 1 и 2 не са регламентирани изрично.