Как се пише: бонбон или бонбона?

 • Правилно е да се пише бонбон. Съществителното име е от мъжки род, а не от женски.
   
  Представи си, че един месец не си хапвала нищо сладко, дори и един бонбон.
  Жената на рецепцията беше намусена, все едно имаше кисел бонбон в устата си.

 • Ако съществителното е членувано с непълен член или се използва бройната му форма, се пише бонбона.
   
  Момичето благодари, разви станиола и лапна бонбона.
  В голямата кутия бяха останали само три бонбона.