Как се пише брайлово писмо, брайлова азбука – с малка или с главна буква?

 • Правилно е да се пише с малка буква – брайлово писмо, брайлова азбука.
   
  Днес брайловото писмо се използва в цял свят, като за звуковете в различните езици се приспособяват нови комбинации от точки.
  Първото пълно издание на Библията с брайлова азбука вече е достъпно за хората със зрителни увреждания.

 • С малка буква се пишат притежателните прилагателни имена, образувани от лични имена, когато са в състава на терминологични съчетания.
   
  брауново движение, волтова дъга, дизелов двигател, паркинсонова болест, рентгенови лъчи