Как се пише: брой или брои?

Това са две различни думи.

 1. Думата брой (с ударение на о) е съществително име:
   
  В съвременния български език има голям брой думи от чужд произход.
  Плащанията в брой са разрешени за суми до 10 000 лв.

 2. Думата брои (с ударение на и) е форма за 3 л. ед.ч. сегашно време на глагола броя.
   
  Не е важно как са гласували [избирателите], а кой брои гласовете. (Йосиф Сталин)
  Показалецът е вторият пръст на ръката, ако се брои от страната на палеца.
  Средностатистически детето на четири години може да брои до десет.