Как се пише: Цар-Петрово или Цар Петрово?

Това сложно прилагателно име се пише по два начина:

 1. По правило прилагателни имена на -ов, -ев, образувани от собствени имена, придружени от названия на титли и звания, се пишат полуслято (с дефис, т.е. с малко тире).
   
  Манастирът е много стар – възникнал е по цар-Петрово време.
  Този Бай-Ганьов тарикатлък се превърна в мото на българина.

   
  Полуслято се пишат и прилагателните имена на -ов, -ев, образувани от лично и фамилно име.
   
  Това е дълбокото послание, което носи Димитър-Димовото произведение.
  При подобно изказване даден министър от Иван-Костовото правителство щеше да си подаде оставката.

 2. Ако сложното прилагателно име представлява название на селище, то се пише разделно.
  село Цар Петрово, село Полковник Дяково, град Генерал Тошево
   
  Същото изключение важи и за селищните названия, образувани от лично и фамилно име.
  село Иван Вазово, село Георги Дамяново, село Тодор Икономово