Как се пише: църковно-религиозен, църковнорелигиозен или църковно религиозен?

Правилно е да се пише полуслято – църковно-религиозен, също и църковно-религиозна, църковно-религиозно, църковно-религиозни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си.

Българските пратеници представят на папа Николай I списък от 115 въпроса, които засягат уреждането на църковно-религиозния живот.
След Великата схизма през 1054 г. окончателно се утвърждава съществуването на две църковно-религиозни направления – католицизъм и източно православие.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното прилагателно име.