Как се пише: отпечатък или отпечатак?

Правилно е да се пише отпечатък, мн.ч. отпечатъци. През 870 г.сл.Хр. Малта е завладяна от арабите, които оставят своя отпечатък върху малтийската култура и най-вече върху малтийския език. Съдът сложи край на системата с пръстови отпечатъци в болниците.

Как се пише: изкъсо или из късо?

Правилно е да се пише слято – изкъсо. Това наречие означава ’строго’, ’отблизо’ или ’на близко разстояние’. Често се употребява с глаголите държа, следя. Родителите ми ме държат прекалено изкъсо, задушават ме. Освен това ще те следят изкъсо, тъй че гледай да не правиш глупости. Кучето налиташе да хапе и затова го хванах изкъсо.

Как се пише: благословена, благословено, благословени или благословенна, благословенно, благословенни?

Правилно е да се пише с едно н – благословена, благословено, благословени, благословеният, благословения. За думата е в сила следното правило: когато прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Прилагателното благословен не завършва на -нен, следователно в другите […]

Как се пише: избягал или избягъл?

Правилно е да се пише избягал, също и избягала, избягало, избягали. Проверката на правописа при миналите свършени деятелни причастия*, каквото е избягал, се прави с формата за мн.ч. Ако съмнителната гласна се запазва (избягал – избягали), се пише а. Ако изчезва (донесъл – донесли), се пише ъ. Капитане, колко души би пратил да търсят‎ избягалия затворник? […]

Как е правилно: твоята, твоето или твойта, твойто?

В книжовната реч се употребяват формите твоята, твоето. Задължена съм ти – взех си изпита благодарение на твоята помощ. Уважавам твоето мнение, но тук става въпрос за вкус и предпочитание на определени аксесоари. В устната книжовна реч и в писмената мерена реч формите твоята/твойта, твоето/твойто са дублетни.

Как e правилно: моята, моето, моите или мойта, мойто, мойте?

В писмената книжовна реч се употребяват формите моята, моето, моите. Ето и моята рецепта за обикновени домашни курабийки, която знам от мама. Моето поколение е израснало с музиката на ФСБ. Бебето, на което ще ставам кръстник, е син на моите най-добри приятели. В устната книжовна реч и в писмената мерена реч формите моята/мойта, моето/мойто, моите/мойте […]

Как се изговаря: прогрàмен или прòграмен?

Правилно е да се изговаря прогрàмен, също и прогрàмна, прогрàмно, прогрàмни. Ударението пада на същата гласна, както в думата прогрàма, от която е образувано прилагателното. Министър Даниел Папазов откри конференцията за приоритетите в транспорта през прогрàмния период 2014 – 2020 г. Прогрàмно правителство или нови избори – това е въпросът, на който търсят отговор политици […]

Как се изговаря: митропòлия или митрополѝя?

Правилно е да се изговаря митропòлия, мн.ч. митропòлии. В Митропòлията във Варна днес ще се състои епархийският избор на нов варненски и великопреславски митрополит. Румънската православна църква е разделена на 6 митропòлии и 10 архиепископии.

Как се изговаря: учѝлища или училищà?

Правилно е да се изговаря учѝлища. Денят след изборите е обявен за неучебен за всички учѝлища в страната. Тодор Мирчов е копривщенски първенец и благодетел и виден спомоществовател на учѝлищата и храмовете.

Как се изговаря: вѝно или винò?

Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на вѝно. Формата за мн.ч. е винà. Чашата с рубиненочервено вѝно/винò ме развеселява. Ястията от риба се съчетават добре с различни бели винà.