Как се пише: кроше или круше?

Правилно е да се пише кроше, мн.ч. крошета. Думата е заета от френски – crochet. Ричър пристъпи напред, избегна лявото…