Как се пише: чатал или четал?

Правилно е да се пише чатал. Думата е заета от турски – çatal. Когато мерите вътрешната дължина на панталона, трябва…