Как се пише: колониален или колониялен?

Правилно е да се пише колониален, също и колониална, колониално, колониални. Думата е заета от френски – colonial. В средисловието на думи от чужд произход се пише -иа-. Икономическият грабеж е нецивилизована форма на управление, срещан най-често в колониална Африка. В своята дълга история Тайланд не е попадал под колониално владение. Колониалните едноклетъчни организми са […]

Как се пише: аксесоар или аксесуар?

Правилно е да се пише аксесоар, мн.ч. аксесоари. Думата е заета от френски – accessoire. Тази есен шалът е аксесоарът, който не трябва да пренебрегвате. Тук ще намерите идеи и предложения за абитуриентския бал – дрехи, прически, аксесоари.

Как се пише: карък или кърък?

Правописът на тази дума не е нормиран. Съветваме ви да пишете карък, мн.ч. каръци. Думата се употребява в разговорната реч. Заета е от турски – karık ’леха, бразда’. От малка съм си карък и каквото и да захвана, никога не ми върви. Щом в понеделник изляза и се върна за нещо, цялата седмица ми е […]

Как се пише: контрагент или контрахент?

Правилно е да се пише контрагент, мн.ч. контрагенти. Думата е заета от руски – контрагент, по латинската kontrahens, -entis. Контрагентът ни в Италия е направил рекламация на част от стоката ни. Когато клиентът има регулярни плащания към даден контрагент, той би могъл да запише данните му (име, IBAN, BIC) в списъка с контрагенти и при […]

Как се пише: камериерка или камерерка?

Правилно е да се пише камериерка, мн.ч. камериерки. Думата е образувана от камериер, която е заета от френски (camériere). Ако табелката „Не безпокойте“ виси цял ден на бравата, камериерката няма как да почисти стаята. Още през януари хотелиерите са пуснали обяви за набиране на готвачи, бармани, сервитьорки и камериерки.

Как се пише: гьонсурат или гьон сурат?

Правилно е да се пише слято – гьонсурат, мн.ч. гьонсурати. Думата се употребява в разговорната реч. Образувана е от турските думи gön ’кожа’ и surat ’лице, физиономия’. Какво е гьонсурат – да станеш за посмешище пред цял народ и да продължаваш да се държиш така, сякаш нищо не се е случило. Гьонсуратите се похвалиха, че имало […]

Как се пише: юрист или юрис?

Правилно е да се пише юрист. Проверка на правописа се прави с такава форма на думата, в която след съмнителната съгласна стои гласна: юрист/юрис – юристи, юристът, има т, следователно се пише юрист. Но: ужаст/ужас – ужаси, ужасът, няма т, следователно се пише ужас. Думата е заета чрез руски или немски от средновековнолатински – iurista. […]

Как се пише: кумулативност или комулативност?

Правилно е да се пише кумулативност. Думата е образувана от кумулативен, която е заета от немски (kumulativ) или френски (cumulatif). Ако ищецът е предявил обективно съединени искове при условията на кумулативност, съдът дължи ли произнасяне по всеки един от исковете?

Как се пише: акупунктура или акопунктура?

Правилно е да се пише акупунктура. Думата е заета от новолатински – acupunctura (по лат. acus, ’игла ’ + punctura ’убождане’). Китайската традиционна медицина обединява широк кръг от лечебни практики: лечение с билки, акупунктура, масаж, специална гимнастика и диетична терапия. Акупунктурата не представлява научно оправдана форма на терапия и не съществуват доказателства за ефект, по-различен от плацебо.

Как се пише: шериат или шариат?

Правилно е да се пише шериат. Думата е заета от арабски чрез турски – şeriat. Шериатът е съвкупност от правови, морални и религиозни норми на исляма, които обхващат всички страни на живота на ортодоксалните мюсюлмани. Иранският аятолах Макарем Ширази се обяви срещу високоскоростния интернет и мобилното сърфиране, които били „против шериата“.