Как се пише: противовес или противовест?

Правилно е да се пише противовес. Думата е заета от руски – противовес. Беше весела, спонтанна, непредвидлива, в противовес на мъжа си, който бе вглъбен, старателен, винаги загрижен за постигане на точност и съвършенство. (Анри Троая, „Балерината от Санкт Петербург“) Яхтата има само един корпус, изграден и центриран около тежък, дълъг кил, който служи за […]

Как се пише: кандърма или кандарма?

Правилно е да се пише кандърма, мн.ч. кандърми. Думата се употребява в разговорната реч. Заета е от турски – kandırma. Съгласи се с голяма кандърма. (Георги Божинов, „Калуня-каля“) Жененето не ставаше тогава с кандърми — в ония мъжки времена. (Николай Хайтов, „Мъжки времена“)

Как се пише: симид или симит?

Правилно е да се пише симид, мн.ч. симиди. Думата е заета чрез турски (simid, simit ’кравайче, кифла’, ’висококачествено брашно’) от арабски (samīd ’фино брашно’, ’кифла’), което има корени в гръцки (σημιδάλις ’грис’). Той познава онова богато село, където селяните ядат кокошки и симид. (А. Платонов, „Чевенгур“) При дяда Либен седи хаджи Генчо, а около тях […]

Как се пише: осколки или отсколки?

Правописът на тази дума не е изрично нормиран. Съветваме ви да пишете осколки. Думата е заета от руски – осколок, мн.ч. осколки. Осколките от мината могат да нанесат поражения в голям периметър. Трясъкът от експлозията стряска войниците и из въздуха се разхвърчават осколки във всички посоки.

Как се пише: бенефициер или бенифициер?

Правописът на тази дума не е изрично нормиран. Съветваме ви да пишете бенефициер, мн.ч. бенефициери. Думата е заета от латински – beneficiarius. Бенефициерът е длъжен да разходва финансирането само за покриване на разходи по одобрения проект. След като не е бенефициер по гаранцията, ответникът неоснователно е получил сумата. Ръководството съдържа процедурите, които трябва да бъдат […]

Как се пише: пещемал, пищемал или пищимал?

Правилно е да се пише пещемал, мн.ч. пещемали. Думата е заета от персийски чрез турски – peştemal. Набързо уви пещемала около кръста си и както си беше мокър от душа, отиде да отвори входната врата. Пещемалите съхнат по-бързо от хавлиените кърпи, по-леки са и заемат по-малко място в багажа.

Как се пише: сьомга или сьонга?

Правилно е да се пише сьомга, мн.ч. сьомги. Думата е заета от руски – семга. Гостите опитаха специалитети със сьомга, телешко и пъдпъдъче месо. Когато достигнат полова зрелост, сьомгите се връщат в реките, за да хвърлят хайвера си.

Как се пише: диференцирам или дифиренцирам?

Правилно е да се пише диференцирам. Думата е заета от немски (differenzieren), но корените ѝ са в латински (differentia ’различие’). Сборникът със задачи дава възможност на учителя да диференцира и индивидуализира обучението според възможностите на учениците, с които работи. Има сектори и стоки, за които ДДС може да се диференцира. За нас, хората, е важно […]

Как се пише: персонал или персунал?

Правилно е да се пише персонал. Думата е заета от руски (персонал) или немски (Personal), но корените ѝ са в къснолатинския – personalis. В училището работят 68 учители и 17 души помощно-технически персонал. Трудовите договори на протестиралите общински служители не са подновени – претекстът е съкращаване на персонала.

Как се пише: паритет или паритед?

Правилно е да се пише паритет. Думата е заета чрез немски (Parität) от латински – paritas, -atis. През 80-те години на XX век Фридман пише няколко научни статии по въпросите на глобалния военен баланс и ядрения паритет. Паритет между двете водещи партии – това показват социологическите проучвания в началото на предизборната кампания за нов парламент.