Как се пише: бакенбарди или бакембарди?

Правилно е да се пише бакенбарди. Думата е заета чрез руски от немски – Backenbart. Сивата му коса бе оредяла на темето, но пък се спускаше по пълните му бузи, като образуваше гъсти, къдрави бакенбарди. Ако се вгледаме в портретите на благородници от Викторианската епоха, ще забележим, че повечето господа имат добре поддържани бакенбарди, мустаци […]

Как се пише: кипарис или кепарис?

Правилно е да се пише кипарис, мн.ч. кипариси. Думата е заета от гръцки – κυπάρισσος. Най-после се спряха под кипариса, който растеше близо до входа на къщата. Много видове кипариси се отглеждат като декоративни дървета, а други – заради дървесината им.

Как се пише: конкистадор или конквистадор?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Думата е заета от испански – conquistador. Перуанската столица Лима е основана през 1535 г. от испанския конкистадор/конквистадор Франсиско Писаро. Повечето конкистадори/конквистадори се отнасят жестоко към местното население в районите, които завладяват.

Как се пише: интелигент, интелегент или ентелигент?

Правилно е да се пише интелигент, мн.ч. интелигенти. Думата има латински произход – intelligens, -entis. Главният директор, като всеки интелигент при подобни случаи, изглеждаше доста смутен. Над 5000 китайски интелигенти подкрепят „Харта ’08“ и призовават за политически реформи.

Как се пише: калимявка, килимявка, калимавка или килимавка?

Правилно е да се пише калимявка, килимявка или калимавка. Тези форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на калимявка. Думата е заета от гръцки – καλυμαύκι(ον). Поп Петър облече расото, нахлупи си калимявката/килимявката/калимавката и се запъти към църквата за неделната служба. Калимявките/Килимявките/Калимавките обикновено са в черен цвят и се носят по време на богослужение от монасите […]

Как се пише: идентифициране или индентифициране?

Правилно е да се пише идентифициране. Думата идентифицирам, от която е образувана, е заета от немски (identifizieren), но корените ѝ са в къснолатинския (identifico ’отъждествявам’). Ключът към успеха е бързо идентифициране на грешките и извличане на поука от тях. Идентифицирането на физическите лица се извършва чрез представяне на официален документ за самоличност.

Как се пише: малчуган или мълчуган?

Правилно е да се пише малчуган, мн.ч. малчугани. Думата вероятно е заета от руски – мальчуган. Седемгодишен малчуган хвана 9-килограмов бял амур и спечели състезанието по улов на риба. Уотсън се хилеше като щастлив малчуган, на когото са подарили плюшена играчка. Музикалният театър е подготвил за малчуганите и техните близки постановката „Да целунеш принцеса“.

Как се пише: гардероб или гардироб?

Правилно е да се пише гардероб. Думата е заета чрез руски от френски – garderobe. Гардеробът ми е пълен с дрехи и не мога да реша какво да облека за празника. В началото на лятото някои известни дами оставиха роклите в гардероба и облякоха гащеризони. Хората крият пари и ценности предимно в библиотеките, в гардеробите, […]

Как се пише: абсциса или абциса?

Правилно е да се пише абсциса. Думата е заета от новолатински – abscissa. Абсцисата се определя от абсцисната ос, която е хоризонтално разположената права в правоъгълната координатна система. Всички точки от правата MN имат абсциса 3.

Как се пише: помпон или понпон?

Правилно е да се пише помпон, мн.ч. помпони. Думата е заета от френски – pompon. Направих помпон от вълнена прежда и парче картон и го заших на една стара вълнена шапка на Том. В Албена отново се събират най-добрите мажоретки на фестивала „Златен помпон“. Помпоните, изработени от прежда, се използват за украса на зимни шапки, […]