Как се пише: сарма или сърма?

Това са две различни думи. Думата сармà, мн.ч. сармѝ, означава ’завита в зелев или лозов лист смес от кълцано месо…

Как се пише: медия или медиа?

Нормативните форми на думата са медия в ед.ч., медии в мн.ч. (Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета,…