Как се пише: кроше или круше?

Правилно е да се пише кроше, мн.ч. крошета. Думата е заета от френски – crochet. Ричър пристъпи напред, избегна лявото…

Как се пише: кадър или кадар?

Правилно е да се пише кадър, независимо какво е значението на думата. В българския език това са омоними, които произхождат…

Как се пише: минорен или миньорен?

Когато думата се употребява като музикален термин, се пише минорен, също и минорна, минорно, минорни.   Странджанските хороводни песни обикновено…