Как се пише: стенд или стент?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Думата стенд, мн.ч. стендове, означава ’специално оборудвано…