Как се пише: пришълец или пришелец?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – пришълец/пришелец, мн.ч. пришълци/пришелци. Всичките ми съученици бяха заедно от първи клас, от същия град, а аз – просто някакъв пришълец/пришелец. След напрегнатата борба с извънземните пришълци/пришелци оцеляват само Рипли, Нют, ефрейтор Хикс и андроидът Бишоп.

Как се пише: няколкомесечен, неколкомесечен, няколко месечен или неколко месечен?

Правилно е да се пише слято – няколкомесечен/неколкомесечен, също и няколкомесечна/неколкомесечна, няколкомесечно/неколкомесечно, няколкомесечни/неколкомесечни. Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на няколкомесечен. Доста хора си мислят, че след няколкомесечен/неколкомесечен курс по английски вече владеят добре езика. Необходими са били няколкомесечни/неколкомесечни разговори с яхтклубовете в страната, за да […]

Как се пише: воин или войн?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч – воин/войн, мн.ч. воини/войни. Те имат едно и също значение – ’въоръжено лице в състава на армия; боец, войник’. Препоръчителна е употребата на воин. Според легендата Мавруд бил най-смелият и най-съобразителният воин/войн на хан Крум. Едно момче помага на смелите воини/войни да триумфират […]

Как се пише: диплом или диплома?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. Много по-широко се употребява диплома. Думата има гръцки произход – δίπλωμα. Как да започнете кариера, ако имате диплома/диплом, но нямате опит? Обучаващите се по тази програма получават диплома/диплом за завършено средно образование.

Как се пише: висшестоящ или вишестоящ?

Правилно е да се пише висшестоящ, също и висшестояща, висшестоящо, висшестоящи. До 2012 г. думите висшестоящ и вишестоящ бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант. Всеки висшестоящ може да отмени заповед, издадена от негов подчинен, ако сметне, че тя нарушава настоящия устав. Петрова е изпратила материалите на висшестоящата инстанция – Окръжната прокуратура във […]

Как се пише: онази или оная?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на онази. Продадохте ли онази/оная фирма, госпожо Желева? Помниш ли онази/оная нощ, когато времето сякаш беше спряло?

Как се пише: онзи или оня?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на онзи. Онзи/Оня, който не разбира вашето мълчание, вероятно няма да разбере и вашите думи. (Елбърт Хюбърт) Вземи от онзи/оня, стария ориз, който хубаво се разварява и омеква.

Как се пише: онези или ония?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на онези. Книгата е за онези/ония от вас, които обичат риболова. Това се случи през онези/ония години, когато стогодишната топола зад чешмата беше фиданка.

Как се пише: тази или тая?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на тази. Тежки битки предстоят за „Левски“ и „Славия“ тази/тая вечер. Ала в тази/тая минута вратата се отвори и вътре влезе готвачката.

Как се пише: този или тоя?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на този. Радвам се, че бихме на този/тоя стадион. Аз преименувах този/тоя файл и програмата проработи.