Как се пише: граматичен или граматически?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – граматичен/граматически, също и граматична/граматическа, граматично/граматическо, граматични/граматически. Времето на глагола е граматична/граматическа категория, която показва отношението на действието, изразено с глагола, към момента на изказването. Досадно е да четеш текст, в който постоянно се натъкваш на правописни и граматични/граматически грешки.

Как се пише: пръти или прътове?

Двете форми за мн.ч. на думата прът са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. В посочения по-долу източник се препоръчва формата прътове. В определени области обаче (например металургията, строителството, ядрената енергетика) почти изключително се употребява формата пръти, което следва да се вземе под внимание. От време на време виждах стърчащи от снега […]

Как се пише: сандалов или санталов?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – сандалов/санталов, също и сандалова/санталова, сандалово/санталово, сандалови/санталови. Сандаловото/Санталовото масло успокоява нервите и отпуска напрегнатите мускули. В будистките храмове се палят сандалови/санталови пръчици.

Как се пише: невяста или невеста?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Формата за мн.ч. е само невести. Невястата/Невестата седяла настрана и чакала да я поканят. Понякога отвличали невести и принуждавали мъжете им да ги откупуват с тежко злато, с цели нанизи жълтици…

Как се пише: прибегна или прибягна?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Пише се прибегна/прибягна, прибегнат/прибягнат, но само прибегнеш, прибегне, прибегнем, прибегнете. Накрая трябваше да прибегна/прибягна към други средства, за да постигна частичен успех. Преди да прибегнете до рекламираните чудодейни чайове за отслабване, замислете се дали по-скоро няма да си навредите.

Как се пише: един и същ или един и същи?

И двата варианта са правилни, тъй като същ и същи са дублетни форми. Препоръчителна е употребата на същ. Ясно е, че тези текстове са писани от един и същ/същи човек. Винаги преди този турнир съм се подготвял по един и същ/същи начин, не направих изключение и сега.

Как се пише: емфие или енфие?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Думата е заета от арабски чрез турски – enfiye. Емфието/Енфието е бездимен тютюн, който е направен от смлени или пулверизирани тютюневи листа и се вдишва или смърка в носната кухина. Лорд Доруин вдигна вежди и смръкна набързо емфие/енфие.

Как се пише: серпантина или серпентина?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – серпантина/серпентина, мн.ч. серпантини/серпентини. Думата е заета от френски (serpentine), но има латински корени (serpens, -entis ’змия’). Таксито свърна на север, по дълга серпантина/серпентина с тучна растителност от двете страни. Бойлерите със серпантини/серпентини са създадени, за да може водата да се затопля […]

Как се пише: нескопосан, нескопосана, нескопосано или нескопосен, нескопосна, нескопосно?

Тези форми са дублетни: нескопосан/нескопосен, нескопосана/нескопосна, нескопосано/нескопосно, нескопосани/нескопосни, нескопосаният/нескопосният, нескопосания/нескопосния. Употребяват се в разговорната реч. Това е най-нескопосаната/най-нескопосната лъжа, която някога съм чувала. По-добре е да правиш едно нещо добре, отколкото много неща – нескопосано/нескопосно.

Как се пише: жиу-жицу или джиу-джицу?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на жиу-жицу. Думата е заета от японски. Бразилското жиу-жицу/джиу-джицу е бойно изкуство, съчетаващо боен спорт и система за самоотбрана. Актьорът Чък Норис има черен колан по жиу-жицу/джиу-джицу.