Как се пише: един и същ или един и същи?

И двата варианта са правилни, тъй като същ и същи са дублетни форми. Препоръчителна е употребата на същ. Ясно е, че тези текстове са писани от един и същ/същи човек. Винаги преди този турнир съм се подготвял по един и същ/същи начин, не направих изключение и сега.

Как се пише: емфие или енфие?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Думата е заета от арабски чрез турски – enfiye. Емфието/Енфието е бездимен тютюн, който е направен от смлени или пулверизирани тютюневи листа и се вдишва или смърка в носната кухина. Лорд Доруин вдигна вежди и смръкна набързо емфие/енфие.

Как се пише: серпантина или серпентина?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – серпантина/серпентина, мн.ч. серпантини/серпентини. Думата е заета от френски (serpentine), но има латински корени (serpens, -entis ’змия’). Таксито свърна на север, по дълга серпантина/серпентина с тучна растителност от двете страни. Бойлерите със серпантини/серпентини са създадени, за да може водата да се затопля […]

Как се пише: нескопосан, нескопосана, нескопосано или нескопосен, нескопосна, нескопосно?

Тези форми са дублетни: нескопосан/нескопосен, нескопосана/нескопосна, нескопосано/нескопосно, нескопосани/нескопосни, нескопосаният/нескопосният, нескопосания/нескопосния. Употребяват се в разговорната реч. Това е най-нескопосаната/най-нескопосната лъжа, която някога съм чувала. По-добре е да правиш едно нещо добре, отколкото много неща – нескопосано/нескопосно.

Как се пише: жиу-жицу или джиу-джицу?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на жиу-жицу. Думата е заета от японски. Бразилското жиу-жицу/джиу-джицу е бойно изкуство, съчетаващо боен спорт и система за самоотбрана. Актьорът Чък Норис има черен колан по жиу-жицу/джиу-джицу.

Как се пише: деветнайсети, деветнадесети или деветнайсти?

Правилно е да се пише деветнайсети (също и деветнайсета, деветнайсето) или деветнадесети (също и деветнадесета, деветнадесето). Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на деветнайсети. Формата деветнайсти е неправилна. Пазарджик се подрежда на деветнайсето/деветнадесето място по цени на квадратен метър жилищна площ в страната. Храмът е построен в началото на деветнайсети/деветнадесети век.

Как се пише: злъч или жлъч?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на злъч. Прочетете коментарите и вижте как преливат от злъч/жлъч срещу инакомислещите. Отговорът ѝ беше пълен със злъч/жлъч.

Как се пише: голямокалибрен или големокалибрен?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч: голямокалибрен/големокалибрен, също и голямокалибрена/големокалибрена, голямокалибрено/големокалибрено, голямокалибрени/големокалибрени. Препоръчителна е употребата на голямокалибрен. През 1938 г. Шпагин и Дегтярьов създават голямокалибрената/големокалибрената картечница ДШК. Обстрелът е извършен с голямокалибрени/големокалибрени миномети както от арменска територия, така и от окупираните земи на Азербайджан.

Как се пише: скрепвам, скрепявам или скрепям?

Формите скрепвам и скрепявам са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. Формата скрепям е некнижовна. Минералните пластинки се скрепват/скрепяват с помощта на органичното вещество конхиолин. Този дар скрепваше/скрепяваше съюза между него и господарката Кейшо. Забележка: В първия източник, посочен по-долу, са включени глаголите скрепвам и скрепявам, но не са отбелязани изрично като […]

Как се пише: съпротивявам се или съпротивлявам се?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Изиграхме равностоен мач и до последната минута се съпротивявахме/съпротивлявахме на противника. Коравината е свойството на твърдите деформируеми тела да се съпротивяват/съпротивляват срещу деформиране при приложена върху тях сила.