Как се пише: злъч или жлъч?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на злъч. Прочетете коментарите и…

Как се пише: голямокалибрен или големокалибрен?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч: голямокалибрен/големокалибрен, също и голямокалибрена/големокалибрена, голямокалибрено/големокалибрено, голямокалибрени/големокалибрени. Препоръчителна е…

Как се пише: запетая или запетайка?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – запетая/запетайка, мн.ч. запетаи/запетайки. В езиковедската литература…