Как се пише: серпантина или серпентина?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – серпантина/серпентина, мн.ч. серпантини/серпентини. Думата е заета от френски (serpentine), но има латински корени (serpens, -entis ’змия’). Таксито свърна на север, по дълга серпантина/серпентина с тучна растителност от двете страни. Бойлерите със серпантини/серпентини са създадени, за да може водата да се затопля […]

Как се пише: нескопосан, нескопосана, нескопосано или нескопосен, нескопосна, нескопосно?

Тези форми са дублетни: нескопосан/нескопосен, нескопосана/нескопосна, нескопосано/нескопосно, нескопосани/нескопосни, нескопосаният/нескопосният, нескопосания/нескопосния. Употребяват се в разговорната реч. Това е най-нескопосаната/най-нескопосната лъжа, която някога съм чувала. По-добре е да правиш едно нещо добре, отколкото много неща – нескопосано/нескопосно.

Как се пише: жиу-жицу или джиу-джицу?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на жиу-жицу. Думата е заета от японски. Бразилското жиу-жицу/джиу-джицу е бойно изкуство, съчетаващо боен спорт и система за самоотбрана. Актьорът Чък Норис има черен колан по жиу-жицу/джиу-джицу.

Как се пише: деветнайсети, деветнадесети или деветнайсти?

Правилно е да се пише деветнайсети (също и деветнайсета, деветнайсето) или деветнадесети (също и деветнадесета, деветнадесето). Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на деветнайсети. Формата деветнайсти е неправилна. Пазарджик се подрежда на деветнайсето/деветнадесето място по цени на квадратен метър жилищна площ в страната. Храмът е построен в началото на деветнайсети/деветнадесети век.

Как се пише: злъч или жлъч?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на злъч. Прочетете коментарите и вижте как преливат от злъч/жлъч срещу инакомислещите. Отговорът ѝ беше пълен със злъч/жлъч.

Как се пише: голямокалибрен или големокалибрен?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч: голямокалибрен/големокалибрен, също и голямокалибрена/големокалибрена, голямокалибрено/големокалибрено, голямокалибрени/големокалибрени. Препоръчителна е употребата на голямокалибрен. През 1938 г. Шпагин и Дегтярьов създават голямокалибрената/големокалибрената картечница ДШК. Обстрелът е извършен с голямокалибрени/големокалибрени миномети както от арменска територия, така и от окупираните земи на Азербайджан.

Как се пише: скрепвам, скрепявам или скрепям?

Формите скрепвам и скрепявам са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. Формата скрепям е некнижовна. Минералните пластинки се скрепват/скрепяват с помощта на органичното вещество конхиолин. Този дар скрепваше/скрепяваше съюза между него и господарката Кейшо. Забележка: В първия източник, посочен по-долу, са включени глаголите скрепвам и скрепявам, но не са отбелязани изрично като […]

Как се пише: съпротивявам се или съпротивлявам се?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Изиграхме равностоен мач и до последната минута се съпротивявахме/съпротивлявахме на противника. Коравината е свойството на твърдите деформируеми тела да се съпротивяват/съпротивляват срещу деформиране при приложена върху тях сила.

Как се пише: удивявам (се) или удивлявам (се)?

Правилно е да се пише удивявам (се). До 2002 г. формите удивявам (се) и удивлявам (се) бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант. Удивява ме фактът, че един талантлив писател може да напише такъв бездарен разказ. Малкият пътник постоянно се удивяваше на това, което виждаше през прозореца на влака.

Как се пише: купа сено или копа сено?

Формите купà и копà са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчва се употребата на купà. Да търсиш жени на ръководни позиции сред първите сто фирми в България – това е все едно да търсиш игла в купа/копа сено. За късмет мъжът се приземява в купа/копа сено и оживява.