Как се пише: запетая или запетайка?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – запетая/запетайка, мн.ч. запетаи/запетайки. В езиковедската литература…

Как се пише: просрочен или пресрочен?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч: просрочен/пресрочен, също и просрочена/пресрочена, просрочени/пресрочени. По-често се употребява…

Как се пише: помпам или помпя?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Трябва да помпаш/помпиш смело – не гледай…

Как се пише: шейсети или шестдесети?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – шейсети/шестдесети, също и шейсета/шестдесета, шейсето/шестдесето. Препоръчителна е…