Как се пише: минорен или миньорен?

Когато думата се употребява като музикален термин, се пише минорен, също и минорна, минорно, минорни.   Странджанските хороводни песни обикновено…

Как се пише: голямогабаритни или големогабаритни?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч: голямогабаритен/големогабаритен, също и голямогабаритна/големогабаритна, голямогабаритно/големогабаритно, голямогабаритни/големогабаритни. Препоръчителна е…