Как се пише: пеш или пеша?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. След урока по китара Катя винаги се прибираше…

Как се пише: воински или войнски?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч: воински/войнски, също и воинска/войнска, воинско/войнско. Препоръчителна е употребата…

Как се пише: сапуниерка или сапунерка?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч: сапунерка/сапуниерка, мн.ч. сапунерки/сапуниерки. Сапунерката/Сапуниерката в банята ми е…