Как се пише: воински или войнски?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч: воински/войнски, също и воинска/войнска, воинско/войнско. Препоръчителна е употребата…

Как се пише: сапуниерка или сапунерка?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч: сапунерка/сапуниерка, мн.ч. сапунерки/сапуниерки. Сапунерката/Сапуниерката в банята ми е…

Как се пише: рамена или рамене?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Зевс наказал титана Атлас да крепи небето…