Как се пише: низходящ или нисходящ?

Правилно е да се пише низходящ, също и низходяща, низходящо, низходящи. Според годишния доклад на „Фрийдъм Хаус“ свободата на медиите е в низходяща спирала по целия свят. Силното низходящо ценово движение на държавните ценни книжа с фиксирана доходност все пак изчерпа потенциала си за момента.

Как се пише: железен, железни или желязен, желязни?

Правилно е да се пише железен, железни. Железните оксиди са химични съединения, съставени от желязо и кислород. Според скандинавската митология бог Тор носел железни ръкавици и размахвал тежък железен чук. Правописът на тези форми се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. […]

Как се пише: обезкървявам, обезкървя или обезкръвявам, обезкръвя?

Правилно е да се пише обезкървявам, обезкървя. Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ. В думите обезк-ър-вявам, обезк-ър-вя, след групата ър/ръ има една съгласна – в, затова се пише по този начин. Лошото управление […]

Как се пише: обучение, убучение, убочение или обочение?

Правилно е да се пише обучение. Правописът на втората гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме ще обуча, следователно се пише обучение. Логичният и очакван завършек на всяко обучение е дипломирането. Според мен целодневното обучение в училище не трябва да бъде задължително, а […]

Как се пише: жътварски или жетварски?

Правилно е да се пише жътварски, също и жътварска, жътварско. Преди 2002 г. формите жътварски и жетварски бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант. Една жътварска машина бавно размахваше огромните си криле и мяташе снопите в стърнището. Няма я хорската глъч по мегданите, нито жътварските песни по нивите.

Как се пише: низвергнат или низгвернат?

Правилно е да се пише низвергнат, също и низвергната, низвергнато, низвергнати. По онова време Далчев все още беше низвергнат от критици, литературни политически натегачи и цербери. Цветанов намекна, че много близки на партията хора са били низвергнати.

Как се пише: сиво-кафяв, сивокафяв или сиво кафяв

Правилно е да се пише полуслято – сиво-кафяв, също и сиво-кафява, сиво-кафяво, сиво-кафяви. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си. Акцентът в този минималистичен интериор е лилавото, което изпъква прекрасно на фона на по-неутралните цветове в сиво-кафявата гама. В оперението на пъдпъдъка са събрани всички багри на лятото […]

Как се пише: прахоляк или прахуляк?

Правилно е да се пише прахоляк. Думата се употребява в разговорната реч. Преди да снимам шкафа, забърсах прахоляка от него. Около нашия блок има няколко строежа и се вдига голям прахоляк.

От кой род е съществителното име промисъл?

Съществителното име промисъл е от мъжки род; членувани форми промисълът, промисъла. Смирението на човека трябва да води до постъпки и дела, в които да присъства божият промисъл. Следвайки логиката на празника, изпитваме порив за живот, но живот според промисъла и естеството на нещата… 

Как се пише: сутляш, сютляш, сутлиаш, сутлияш или сутляж?

Правилно е да се пише сутляш. Думата е заета от турски – sütlaç. Изписването ѝ на български се различава от оригиналното изписване и звучене. Класическата рецепта за мляко с ориз (сутляш) е позната от древността и има ориенталски произход. В Триград съм яла най-вкусния пататник и най-сладкия сутляш.