Как се пише: видео връзка, видео-връзка или видеовръзка?

Правилно е да се пише разделно – видео връзка, или слято – видеовръзка. Когато първата съставна част на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно. Нюйоркчани ще могат да сключват брак чрез видео връзка/видеовръзка, докато ритуалните зали […]

Кога вие, вас, ви, ваш се пише с главна буква?

Когато тези местоимения са в състава на учтивата форма, те се пишат с главна буква: Вие, Вас, Ви, Ваш.   Уважаеми господин Константинов, Вие сте един от най-добрите историци, които познавам, и ценя високо Вашето мнение. Госпожо Петрова, ще Ви бъда задължен, ако потвърдите съгласието си със съдържанието на настоящото писмо. На Вас винаги може […]

Как се пише: възпрепятстван или възпрепядстван?

Правилно е да се пише възпрепятстван, също и възпрепятствана, възпрепятствано, възпрепятствани. Ако свидетелят е възпрепятстван да се яви лично в съда, може да бъде изслушан чрез видеоконферентна връзка. Френските рибари се оплакаха, че са възпрепятствани да извършват дейност в британски води поради трудности при получаването на лиценз.

Как се пише: новопостъпил, ново-постъпил или ново постъпил?

Правилно е да се пише слято – новопостъпил, също и новопостъпила, новопостъпило, новопостъпили.   За всяко новопостъпило дело в деловодната програма се създава електронна папка. Полагат ли се ваучери за храна на новопостъпилите работници и служители през съответния месец? Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората […]

Как се пише: изкусна, изкусно, изкусни или изкустна, изкустно, изкустни?

Правилно е да се пише изкусна, изкусно, изкусни, изкусният, изкусния. Проверка на правописа при групите от съгласни -сн-/-стн- се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: изкусна/изкустна – изкусен, няма т, следователно се пише изкусна. Изкусният майстор на цигулката ще поведе пловдивската […]

Как се пише: фитнесцентър, фитнес-център или фитнес център?

Правилно е да се пише разделно – фитнес център, или слято – фитнесцентър. Когато първата съставна част на сложно съществително име пояснява втората, има чужд произход и се употребява като самостоятелна дума, съществителното се пише или слято, или разделно. Във фитнес центъра/фитнесцентъра ще намерите всички необходими уреди за пълноценна тренировка. Max Power Gym е един […]

Как се пише: COVID-19, КОВИД-19, Ковид-19, ковид-19, Ковид или ковид?

Съветваме Ви да пишете COVID-19, КОВИД-19 или ковид. Проблемът е разгледан в Блога на Павлина. По-малко от сто са регистрираните случаи на COVID-19/КОВИД-19/ковид в страната за последното денонощие. Четиримата неваксинирани прекарали толкова тежка форма на COVID-19/КОВИД-19/ковид, че се наложило да бъдат лекувани в болница.

Как се пише: термопанел, термо-панел или термо панел?

Това сложно съществително име се пише слято – термопанел, мн.ч. термопанели, защото е образувано от съкратено прилагателно име (термо < термичен) и съществително име (панел). Цената на вратата включва термопанела и стъклата. Термопанелите са направени от два слоя ламарина, между които има топлоизолационен слой. Забележка: В източника липсва конкретното съществително име, но е посочено правилото, […]

Как се пише: прошнурован или прошнорован?

Правилно е да се пише прошнурован, също и прошнурована, прошнуровано, прошнуровани. Думата има корен -шнур-. Всеки работодател трябва да води прономерован, прошнурован и заверен с неговия подпис и печат дневник за издадените от него трудови книжки. Трябва ли книгите за първоначален и периодичен инструктаж за безопасност да са прошнуровани и прономеровани?

Как се пише: хиперпродукция, хипер-продукция или хипер продукция?

Правилно е да се пише слято – хиперпродукция. Сложните думи с първа част хипер се пишат слято. Консумацията на плодове с високо съдържание на витамин С съдейства за намаляване на хиперпродукцията на меланин. Хиперпродукцията (свръхпроизводството) на растежен хормон от хипофизната жлеза в детска възраст може да доведе до неимоверно израстване на височина.