Как се пише: безплатно или без платно?

Правилно е да се пише слято – безплатно. Българската народна банка уедрява безплатно монети на стойност до 200 лв. На 29 август безплатно ще бъде прожектиран научнопопулярният филм за дивите птици в България „Те отлитат“. Социалната мрежа Instagram е създадена от Кевин Систром и Майк Крийгър и е пусната като безплатно мобилно приложение през октомври 2010 г.

Как се пише: изричен, изрична, изрично, изрични или изришен, изришна, изришно, изришни?

Правилно е да се пише изричен, изрична, изрично, изрични. Думата има корен -рич- (както в изричам, наричам). Въпреки изричната заповед на здравния министър, в пленарната зала имаше депутати без маски. В някои случаи потребителят следва да укаже изрично порта за приемане на входящите обаждания. Има ли някакви изрични изисквания към доставчиците на оборудване?

Как се пише: кандърдисвам, кандърдисам или кандардисвам, кандардисам?

Правилно е да се пише кандърдисвам, кандърдисам. Думите се употребяват в разговорната реч. Заети са от турски – kandırmak. Цяла седмица кандърдисваше Милена да излезе с него на среща. С две-три думи ще кандърдисам родителите си да ми дават повече джобни пари.

Как се пише: отблизо или от близо?

Когато представлява наречие със значение ’от близко разстояние’ или ’непосредствено’, се пише слято – отблизо.   Като се вгледаш отблизо, ще забележиш, че художникът е направил стотици мазки с четката. В специален видеоматериал НАСА показа как изглежда отблизо Плутон. Европейската комисия се ангажира да наблюдава отблизо свободата на медиите в България. Познавам я отблизо – […]

Как се пише: многократен или много кратен?

Правилно е да се пише слято – многократен, също и многократна, многократно, многократни. Многократно съм казвала и на състезатели, и на треньори, че психическата подготовка е от голямо значение. Безуспешни остават многократните опити на областния управител да установи контакт с кмета на община Котел.

Как се пише: умиротворявам, умиротворя или омиротворявам, омиротворя?

Формите са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч: умиротворявам/омиротворя и омиротворявам/умиротворя. Препоръчителна е употребата на умиротворявам, умиротворя. Природата умиротворява/омиротворява съзнанието и успокоява разтревожената душа. Бяха насрочени избори, които трябваше да умиротворят/омиротворят страната, разтърсвана от протести в продължение на месеци.

Как се пише: сияя, сияят или сиая, сиаят?

Правилно е да се пише сияя, сияят. Години наред си представях как ще съм най-красивата булка, как всички мен ще гледат, а аз ще сияя от щастие. Той върви и сияят очите му, нещо смешно си шепне със вятъра, по ръба на тротоара усмихнато той – самотният – търси приятели. („Самотният“, Александър Петров)