Как се пише: възвръщаемост или възвращаемост?

Правилно е да се пише възвръщаемост. Средната възвръщаемост на инвестициите в имоти през последните години намалява както в национален, така и в световен мащаб. Рискът и възвръщаемостта вървят ръка за ръка при инвестирането.

Как се пише: карфица или кърфица?

Правилно е да се пише карфица, мн.ч. карфици. Думата е заета от гръцки – καρφίτσα. Мери Попинз изсумтя презрително, след това обърна ревера на сакото си и подаде по една карфица на всяко от децата. Изпънете добре гоблена и го фиксирайте с карфици върху подложката.