Как се пише: мой или мои?

Когато местоимението се отнася за един човек или предмет, се пише мой. Това е форма за единствено число.   Калоян…

Как се пише: обичайно или обичаино?

Правилно е да се пише обичайно, също и обичайна, обичайни, обичайният, обичайния. Този ден, най-красивият в живота ми всъщност, започна съвсем…

Как се пише: край или краи?

Правилно е да се пише край. Тази абитуриентска истерия просто няма край! Пролетта е наблизо, но по нашия край за…