Как се пише: умиротворявам, умиротворя или омиротворявам, омиротворя?

Формите са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч: умиротворявам/омиротворя и омиротворявам/умиротворя. Препоръчителна е употребата на умиротворявам, умиротворя. Природата умиротворява/омиротворява съзнанието и успокоява разтревожената душа. Бяха насрочени избори, които трябваше да умиротворят/омиротворят страната, разтърсвана от протести в продължение на месеци.

Как се пише: упътвам, упътя или опътвам, опътя?

Правилно е да се пише упътвам, упътя. Пловдив вече разполага с електронен посрещач, който упътва туристите какво да видят в града, къде да хапнат и т.н. Човекът специално дойде до началото на града с мотоциклета си, за да ни посрещне и упъти.

Как се пише: отруден или утруден?

Правилно е да се пише отруден, също и отрудена, отрудено, отрудени. Посрещна ни отрудена възрастна жена, в чиито очи тихо се прокрадваше тъгата. Шепа хора, облагодетелствали се от властта, деребействат сред отрудени, почтени, живеещи в нищета хора.

Как се пише: уедрявам, уедря или оедрявам, оедря?

Правилно е да се пише уедрявам, уедря. Българската народна банка уедрява безплатно монети на стойност до 200 лв. На собствениците трябва да се даде гратисен период, през който да уедрят земята си.

Как се пише: самопожертвователност или самопожертвувателност?

Правилно е да се пише самопожертвователност. В наше време рядко ставаме свидетели на героизъм и самопожертвователност. Чуждестранните кореспонденти бяха удивени от самопожертвователността на българите, борещи се за свободата на Одринска Тракия и Македония.

Как се пише: омесвам, омеся или умесвам, умеся?

Правилно е да се пише омесвам, омеся. От брашното, киселото мляко, настърганото сирене, маята и солта се омесва меко тесто, което се разточва на кора с дебелина около 1,5 см. Можем ли днес да запретнем ръкави и да омесим и опечем хляб, както са го правили нашите баби и прабаби?

Как се пише: остойностяване или устойностяване?

Правилно е да се пише остойностяване. До края на годината Министерството на здравеопазването ще приключи с остойностяването на здравните дейности в основния пакет. Всяко остойностяване на разходите, в което са пропуснати разходите, направени от други административни органи, ще бъде непълно.

Как се пише: котило или кутило?

Правилно е да се пише котило, мн.ч. котила. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме кòтка, следователно се пише котило. Всички тези политици, за които ми говориш, са от едно котило. Често едновременно родили котки не различават своите от чуждите […]